Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

Úvodní stránka / Projektový tým

Administrativa a management

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu, organizace konferencí a seminářů, redakce knih (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Finanční manažerka projektu (Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS)

Asistentka administrativy (Ústav projektového řízení FRRMS)

Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Redakce knih, organizace konferencí a seminářů, administrativa projektu (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Redakce knih, organizace konferencí a seminářů, administrativa projektu (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Ing. Pavel Mauer
Redakce knihy o ŠLP, organizace konferencí a seminářů (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)

Organizační zajištění konferencí, seminářů a fotovýstav (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)

PR, odborná záštita konferencí a seminářů (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Odborné aktivity

Terénní výzkum, dotazníková šetření (Ústav sociálního rozvoje FRRMS)

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Funkce lesů, redakce knih, příprava konferencí a seminářů (Externistka, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF)

Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Statistika (Ústav demografie a aplikované statistiky FRRMS)

Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Řeky ve městech - metodická řešitelka, terénní výzkum (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Terénní výzkum, dotazníková šetření, sociologické aspekty funkcí lesů a řek ve městech (Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS)

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Terénní výzkum, organizace konferencí a seminářů (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Terénní výzkum (Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS)

Terénní výzkum, organizace konferencí a seminářů (Externista)

Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Terénní výzkum (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Ekonomické aspekty vnímání řek ve městech a funkcí lesů (Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS)

Terénní výzkum, význam funkcí lesů a řek ve městech z hlediska regionálního rozvoje (Ústav demografie a aplikované statistiky FRRMS)

Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Ekonomické aspekty vnímání řek ve městech a funkcí lesů (Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS)

Terénní výzkum, GIS (Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS)

Funkce lesů (Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS)

Řeky ve městech z hlediska urbanismu a územního plánování (Externistka )

Odborné aktivity - studenti

Příprava a analýza podkladů, příprava konferencí (studentka FRRMS)

Dotazníková šetření, terénní výzkum (studentka FRRMS)

Dotazníková šetření, terénní výzkum (studentka FRRMS)

Bc. Michaela Pokladníková
Dotazníková šetření, terénní výzkum (studentka FRRMS)

IT

Bc. Vít Karber
Redakce knih, webové stránky, IT (Děkanát FRRMS)

Organizační zajištění konferencí a seminářů, IT (Děkanát FRRMS)

Překlady textů

Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Překladatelka do němčiny (Ústav jazykových a kulturních studií FRRMS)

Katerina Kedron, Ph.D.
Překladatelka do ruštiny (Ústav jazykových a kulturních studií FRRMS)

Překladatel do španělštiny (Ústav jazykových a kulturních studií FRRMS)

Mgr. Petr Novák
Překladatel do angličtiny (Ústav jazykových a kulturních studií FRRMS)