Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

Úvodní stránka / Pořádané akce

Plánované akce a termíny, připravované v rámci projektu

Podrobné informace budou v blízké době prezentovány na samostatných webových stránkách.

Mezinárodní vědecké konference

Řeky ve městech 19.-22.4.2016
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb 5.4.-8.4.2016

Odborné semináře

Řeky ve městech 28.-29.4.2016
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb 23.-24.3.2016

Výstavy fotografií

Řeky ve městech march-april 2016
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb march-april 2016