Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

Úvodní stránka / Kontakt

Kontakt

Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (Hlavní řešitel projektu)
+420 545 136 283
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
kancelář N2056
jiri.schneider@mendelu.cz

Bc. Ing. Ivana Lampartová, Ph.D (Garant části Řeky)
+420 545 136 285
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
kancelář N2054
ivana.lampartova@mendelu.cz

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (Garant části Lesy)
holusova.katerina@seznam.cz

Mgr. Ondřej Konečný (Garant dotazníkových šetření)
+420 545 136 330
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
kancelář N3030
ondrej.konecny@mendelu.cz